G-5E1MYCD39C

Arbeidsdeskundig Onderzoek

In 2021 heeft Bas Geerdink de post-HBO-opleiding voor arbeidsdeskundige afgerond. All4Jobs kan daarom voor opdrachtgevers arbeidsdeskundig onderzoek verrichten. Dat kan een losstaand of eenmalig onderzoek zijn, maar we kunnen ook breder adviseren op het gebied van duurzame inzetbaarheid door de belasting in functies in kaart te brengen en de doorstroommogelijkheden intern en extern voor medewerkers.